Politica de confidențialitate

 1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, modificată și completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectța vieții private în sectorul comunicațiilor electronice www.carmenradu.ro are obligația de a administra in condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de catre Utilizator.
 2. carmenradu.ro utilizeaza metode și tehnologii de securitate avansate, pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare. Toate materialele și informatiile personale trimise către website, prin e-mail sau prin intermediul paginilor de Internet, vor fi considerate confidențiale.
 3. carmenradu.ro colecteaza date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP), numai cu acordul voluntar al Utilizatorului în următoarele scopuri:
  • validarea, expedierea si facturarea comenzilor catre acesta;
  • pentru a asigura accesul acestuia la PRODUS;
  • trimiterea de newslettere si/sau informari periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS) si/sau prin apel telefonic;
  • contactarea acestuia, la cererea sa ;
  • contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii;
  • scopuri statistice.
  Prin acceptarea acestor condiții fiecare Utilizator și-a exprimat consimțământul ca www.carmenradu.ro sa colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în conditiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
  Oricare Client are dreptul de a obtine de la www.carmenradu.ro, printr-o cerere scrisa, semnată și datată, în mod gratuit:
  a) confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta
  b) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  c) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii;
 4. În virtutea înregistrării voluntare pe websitul carmenradu.ro sau a comandării produselor www.carmenradu.ro Clientul işi dă consimţământul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către www.carmenradu.ro în propriul sistem informatic, atât manual cât şi automat, în scopurile enunţate mai sus, în conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/2001privind protectia și prelucrarea datelor personale.
 5. Dacă Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către www.carmenradu.ro, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul şi de a nu oferi date cu caracter personal.
 6. Pastrarea datelor personale Datele personale vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale.
 7. Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si in baza conditiilor specificate in legea 677/2001 si in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016*, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele personale care va privesc;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de ex. cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus);
 • dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ati consimtit anterior.

*Incepand cu data intrarii in vigoare a Regulamentului UE 679/2016, respectiv 25 mai 2018, veti beneficia si va veti putea exercita suplimentar:

 • dreptul de a fi uitat, in sensul adresarii unei solicitari catre carmenradu.ro pentru stergerea evidentelor datelor personale
 • dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastra;
 • dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator.