Utilizatorii www.carmenradu.ro sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare ce guvernează desfășurarea tuturor operațiunilor și a raporturilor dintre părți, fiind considerate prevederi minimale aplicabile ce se adauă prevederilor legislației în vigoare. Teermenii și condițiile pot fi modificate oricând prin actualizarea acestui document, aceste modifcări devenind obligatorii cu efect imedait pentru toți utilizatorii. Prin accesarea www.carmenradu.ro utilizatorii sunt de acord să respecte temenii și condițiile prezentate în continuare precum și legislația în vigoare.

 

Termeni și condiții de utilizare

 1. Drepturi de autor
  Întregul conținut al site-ului www.carmenradu.ro, incluzând aici texte, imagini, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea www.carmenradu.ro și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială.
  Folosirea, fără acordul scris a www.carmenradu.ro a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.
  Nici una dintre informațiile prezente pe site nu poate fi copiată, reprodusă fără acordul scris al www.carmenradu.ro.
 2. Notificări în format electronic
  Prin folosirea site-ului www.carmenradu.ro pentru participarea la programele de consultanță Clientul își dă acceptul implicit pentru primirea notificărilor în format electronic de la www.carmenradu.ro incluzând în această categorie comunicări prin e-mail și/sau anunțuri pe site. Pentru a respecta libertatea de decizie a utilizatorului, acesta își poate manifesta în scris prin e-mail dorința de anu mai primi notificări în format electronic din partea www.carmenradu.ro
 3. Responsabilități privind programele de consultanță
  www.carmenradu.ro nu este responsabil pentru orice probleme apărute prin folosirea în alt scop sau incomplet/insuficient a a programelor de consultanță cumpărate prin intermediul acestui site
  www.carmenradu.ro nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea planurilor de consultanță în modul în care ele sunt prezentate utilizatorului
  www.carmenradu.ro nu își asumă responsabilitatea pentru orice problemă de sănătate de care suferă utilizatorul și care nu este adusă la cunoștință prin completarea fișei de client
  Clientul își asumă răspunderea de a transmite toate informațiile privind datele despre sănătatea sa corect și real, orice afecțiune ascunsă nefăcând posibilă asumarea răspunderii de către www.carmenradu.ro

Politica de confidentialitate

 1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, modificată și completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectța vieții private în sectorul comunicațiilor electronice www.carmenradu.ro are obligația de a administra in condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de catre Utilizator.
 2. carmenradu.routilizeaza metode și tehnologii de securitate avansate, pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare. Toate materialele și informatiile personale trimise către website, prin e-mail sau prin intermediul paginilor de Internet, vor fi considerate confidențiale.
 3. carmenradu.ro colecteaza date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP), numai cu acordul voluntar al Utilizatorului în următoarele scopuri:
  • validarea, expedierea si facturarea comenzilor catre acesta;
  • pentru a asigura accesul acestuia la PRODUS;
  • trimiterea de newslettere si/sau informari periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS) si/sau prin apel telefonic;
  • contactarea acestuia, la cererea sa ;
  • contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii;
  • scopuri statistice.

  Prin acceptarea acestor condiții fiecare Utilizator și-a exprimat consimțământul ca www.carmenradu.ro sa colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în conditiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
  Oricare Client are dreptul de a obtine de la www.carmenradu.ro, printr-o cerere scrisa, semnată și datată, în mod gratuit:
  a) confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta
  b) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  c) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii;

 4. În virtutea înregistrării voluntare pe websitul carmenradu.ro sau a comandării produselor www.carmenradu.ro Clientul işi dă consimţământul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către www.carmenradu.ro în propriul sistem informatic, atât manual cât şi automat, în scopurile enunţate mai sus, în conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/2001privind protectia și prelucrarea datelor personale.
 5. Dacă Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către www.carmenradu.ro, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul şi de a nu oferi date cu caracter personal.

Contact

Prin utilizarea formularului de contact de pe carmenradu.ro Clientul permite www.carmanradu.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil, incluzând și mijloacele electronice, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS).
www.carmenradu.ro, va considera că acesta consimte la primirea notificărilor din partea sa în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, SMS sau prin anunțuri pe site.

Litigii

Termenii și condițiile de folosire ai acestui site se supun legislației române.

În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea oficială a reclamației (prin poștă, fax sau e-mail).

În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecatorească din aceeași structură administrativă cu sediul.

Forța majoră

Niciuna dintre partile contractuale nu poate fi trasa la raspundere pentru neexecutarea (total/partial) sau executarea cu intarziere a obligatiilor sale, daca acestea au fost cauzate de forta majora. Partile isi vor aduce la cunostita de indata cazul de forta majora si vor lua toate masurile necesare in vederea limitarii consecintelor evenimentului.

Daca in termen de 15 zile de la data producerii lui, evenimentul de forta majora nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a acestui contract fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.
Forta majora va fi probata conform legii.

5.Cookies

Cookies sunt date pe care un web site le transferă în scopul de a le stoca. Cookies sunt standard industrial și sunt folosite de cele mai multe site-uri, inclusiv de www.carmenrradu.ro, ușurând accesul permanent al unui utilizator la site. Această tehnologie ne permite să adaptăm site-ul la nevoile dvs.

Daca nu doriți informații colectate prin utilizarea de Cookies, există îopțiunea de ștergere a acestora prin browserele de internet.

4.Dispoziții finale

Prin completarea fișei, Clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu a unui contract valabil încheiat.

In limita prevederilor Termeni și Condiții, www.carmenradu.ro nu va putea fi facută responsabilă pentru eventualele erori aparute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificari, setări, etc., care nu sunt facute de către administratorul site-ului.